AePDS


District : Chittoor
Sl.No Shop No Dealer Name
1 1003033 Mukandla Bhaskar Naidu
2 1009032 Korra Srinivasulu Naick
3 1009052 M Vijayalakshmi SHG Group
4 1012043 K Subramanyam VRO
5 1012044 T Syamala
6 1012045 M PURUSHOTHAM
7 1013006 D Jayamma
8 1017043 A Siva Kumar
9 1018055 V Rama Krishna
10 1020032 M Uma Devi
11 1022028 A Vanajakshi SHG
12 1025035 A Sukanya SHG
13 1026049 M Lavanya
14 1026050 T Lavanya
15 1026052 P Priyanka
16 1026053 T V Kalyan
17 1026055 Y Supriya
18 1028042 E Surendra
19 1035049 Borus Swarna Dwakra
20 1044042 M Malar
21 1045064 E Padmavathi, SHG
22 1045065 S Vimala, SHG
23 1045066 V Bujjamma
24 1046004 K Rekha
25 1054002 D Meena
26 1054021 T Usha
27 1054034 S Harathi
28 1054116 N Jyothi
29 1054117 A Phaljana
30 1055035 M.Jayaraj
31 1058030 K Kanchana SHG
32 1058031 P Kalavathi SHG
33 1058036 Ganesh SHG M Sujatha
34 1059032 SC Pavani SHG
35 1059033 P Bhanu SHG
36 1060040 S Raheena Bee
37 1061033 V Kavitha, Varsha SHG Gro
38 1061034 K Danalakshmi, Swathi SHG
39 1061035 P Thulasi Rani, Ganesh SH
40 1061037 B Sashikala
41 1062044 B Manjula Dwakra
42 1062045 S Chaithura SHG
43 1062046 L Subhadra Dwacra
44 1062047 G Umadevi
45 1062048 G Anandappa VRA
46 1065033 Thimmarayaswamy Mahila SHG Group
47 1065034 Sri Lakshmi Dwakra Group SHG
48 1065035 N Sunanda
49 1066064 R Pavitra DWACRA
50 1066065 K Bhavani SHG Group
51 1066066 R Yuvarani
52 1084102 Pullagura Umarani
53 1085045 K Sarala SHG
54 1086041 M Bhuneswari SHG