AePDS


District : Y.S.R.
Sl.No Shop No Dealer Name
1 1106004 Edagottu Sasikala SHG
2 1106009 M Lalitha Kumari SHG
3 1106031 P Rajamani SHG
4 1109012 R.Vijayalakshmi
5 1111028 Chakrapani Uma VRA
6 1114010 C.Venkatalakshumma SHG
7 1118005 M Radha SHG
8 1118011 C Pavani
9 1118020 Shek Mabu VRA
10 1128020 V Mounika SHG
11 1130012 B Amrutha Lakshmi SHG
12 1131011 P. Shirisha SHG
13 1132028 Smt G. Ammani SHG
14 1134004 Sungaluri Radhika SHG
15 1135033 Shaik Althaf VRA
16 1136001 M Siva Mallappa Naidu
17 1136018 P Krishnaiah VRA
18 1136029 S.Fayazunnisha SHG
19 1138017 ODIVEEDU RAJESWARI
20 1142002 OENI VENKATAIAH
21 1143023 J Rajeswari
22 1145024 Adimulam Suresh
23 1147024 Shaik Alam Saheb
24 1149027 R JEEVITHA SHG
25 1150009 K Tirupal VRA
26 1150027 Padma Kumari SHG
27 1182008 Avula Ramadevi SHG
28 1183006 PATHAN BASHEER KHAN
29 1183012 CHnadrayudu VRA
30 1186004 Dasari Lakshmi Devi SHG
31 1186020 V Anjanachandravati SHG